Structura Conducere Declaratii de avere si interese 2009 Unitati sanitare cu paturi Serviciul judetean de ambulanta Comitetul judetean de gripa Declaratii de avere si interese 2010 Declaratii de avere si interese 2011 Declaratii de avere si interese Ambulanta Tulcea Declaratii de avere si interese 2012 Declaratii de avere si interese 2013 Declaratii de avere si interese 2014 Declaratii de avere si interese 2015 Declaratii de avere si interese 2016 Declaratii de avere si interese 2017 Declaratii de avere si interese 2018 Declaratii de avere si interese 2019 Declaratii de avere si interese 2020 Organigrama Legislatie Legislatie in vigoare Regulamente Biostatistica si informatica Raportul calitatii apei potabile 2015 Raportul calitatii apei potabile 2016 Calitatea apei de imbaiere - GURA PORTITEI 2016 Calitatea apei de imbaiere - LAC CIUPERCA 2016 Calitatea apei de imbaiere 2017 Situatia sistemelor de apa potabila 2017 Calitatea apei de imbaiere - GURA PORTITEI 2017 Calitatea apei de imbaiere - LAC CIUPERCA 2017 Raportul calitatii apei potabile 2014 Calitatea apei de imbaiere - LAC CIUPERCA 2018 Calitatea apei de imbaiere - GURA PORTITEI 2018 APE DE ÎMBĂIERE 2019 APE DE ÎMBĂIERE 2020 Autorizatii Raport de activitate Buget de venituri si cheltuieli Buget de stat 2010 Buget de venituri proprii 2010 File Buget Anul 2011 Situatia Platilor Zilnice DSP Situatie plati zilnice Ambulanta Buget DSP anul 2012 Buget DSP 2013, initial Buget DSP 2014 Buget DSP 2015 Buget DSP 2016 Buget DSP 2017 Buget DSP 2018 Buget DSP 2019 Buget DSP 2020 Programe nationale Imunizari Boli transmisibile Promovare a sanatatii Boli netransmisibile Evaluarea efectelor factorilor de risc din mediu pentru starea de sanatate TRATAMENTE ÎN STĂINĂTATE Asistenta medicala Alerta internationala privind gripa Gripa aviara 2005/2007 Gripa sezoniera Recomandari gripa Formulare raportari Resurse umane Certificare europeana Comunicate Anunt important Control in sanatate Informatii Publice Spitalul Tichilesti Spital Orasenesc Macin Achizitii publice DSPJ Tulcea Venituri Nete Salariale Lunare-Conform Ordinului MS 591 DIN 27.05.2010 Venituri Nete Ambulanta Tulcea Spitalul Judetean Tulcea Lista unitatilor autorizate pentru fise permise auto Lista unităților sanitare abilitate să elibereze certificate medicale de tip A5 Macheta drepturi salariale conform legii nr.153/2017 Tabel furnizori privati de servicii de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca - judetul Tulcea Apa sezon imbaiere 2014 Apa sezon imbaiere 2015 Apa sezon imbaiere 2016 Apa sezon imbaiere 2017 Noutati Apa sezon imbaiere 2018 Apa potabila Apa potabila 2018 Apa potabila 2017 Apa potabila 2020 Apa potabila 2019 GDPR Ghid informativ adresat populatiei Concursuri, examene Spitalul Judetean Tulcea Concursuri, examene Spitalul Orasenesc Macin Concursuri, examene Spitalul Tichilesti
 

Programele naţionale privind bolile netransmisibile:


Programele nationale de boli netransmisibile  au intrat in acest an in subordinea directorului adjunct de sanatate publica prin modificarea structurii Directiei de sanatate publica .Aceasta a venit in completarea Programelor de boli transmisibile,alcatuind un intreg si anume ,lunar,trimestrial si anual poate exista in fiecare judet a radiografie completa a tuturor serviciilor medicale desfasurate  pentru populatie care poate fi gasita intrun serviciu bine definit.
Aceasta reprezinta opinia mea pentru ca in anii anteriori in diverse materiale solicitam infiintarea sectiei de epidemiologie a bolilor netransmisibile (pe care o sustin in continuare) pentru ca aparitia unei boli este determinata de un cumul de factori de risc care trebuiesc cuantificati,prelucrati si analizati .
Fiind la inceput de an ,unele programe nu sunt inca finantate la nivelul judetului nostru , astfel incat ma voi opri putin asupra acestora.


1. Programul naţional de boli cardiovasculare

Obiective:
a) Prevenţia bolilor cardiovasculare;
b) Tratamentul pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare;
c) Realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de boli cardiovasculare
Activităţi:
1) Activităţi preliminare subprogramului:
a) selecţionarea cabinetelor de medicină de familie aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate care au acces la Internet în vederea derulării programului;
b) informarea şi instruirea medicilor de familie privind modul de evaluare al factorilor de risc, precum şi a condiţiilor în care se derulează subprogramul;
c) realizarea unei baze de date on-line pentru evidenţa pacienţilor cu risc cardiovascular înalt la nivel judeţean şi naţional.
2) Activităţi în cadrul implementării şi derulării subprogramului:
a) calcularea riscului cardiovascular global utilizând HeartScore;
b) încadrarea pacienţilor într-o categorie de risc cardiovascular cu ajutorul programului HeartScore;
c) înregistrarea de către medicul de familie a pacienţilor cu risc cardiovascular înalt într-o bază de date comună, disponibilă on-line;
d) aplicarea măsurilor de schimbare a stilului de viaţă, individualizat, în funcţie de mărimea riscului stabilit;
e) centralizarea şi raportarea lunară a datelor către direcţiile de sănătate publică.
3) Realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional al pacienţilor cu risc cardiovascular înalt.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
- număr pacienţi la care s-au aplicat măsuri de de schimbare a stilului de viata
2) Indicatori de rezultat:
- identificarea pacienţilor cu factori de risc cardiovascular înalt cu ajutorul programului HeartScore;
- aplicarea măsurilor de prevenire la toţi pacienţii identificaţi cu factori de risc cardiovascular;
- scăderea mortalităţii, morbidităţii şi invalidităţii datorate bolilor cardiovasculare în populaţia generală cu cca. 20% în următorii 5 ani;
- reducerea incidenţei primului eveniment clinic cardiovascular în populaţia cu risc
- scăderea numărului recurenţelor datorate bolilor coronariene, accidentului
vascular cerebral sau bolii arteriale periferice la pacienţii cu boală cardiovasculară cu cca. 25% în următorii 5 ani;
- creşterea cu cca. 25% a persoanelor care au atins valorile ţintă de tratament recomandate de Societatea Europeană de Cardiologie;
- scăderea cu 15% a numărului de zile de spitalizare datorate bolilor
cardiovasculare;
- scăderea cu 15% a numărului de zile de concediu medical datorate bolilor cardisovasculare
1.2 Tratamentul pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare prin:
a) proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale;
b) proceduri de electrofiziologie a aritmiilor;
c) proceduri de chirurgie cardiovasculară;

2. Programul naţional de oncologie
Obiective:
a) Profilaxia cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV a populaţiei feminine
eligibile;
b) Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice;
 Activităţi:
1) campanie de informare, educare şi comunicare cu privire la vaccinarea HPV şiprofilaxia cancerului de col uterin;
2) vaccinarea HPV a populaţiei feminine eligibile cu vârsta cuprinsă între 12 şi 15 ani, realizată în cadrul unităţilor de învăţământ de către personalul medical responsabil de asigurarea asistenţei medicale preventive la nivelul acestora. Selectarea cohortelor se face în funcţie de rezultatele campaniei de informare, educare şi comunicare.
3) realizarea, implementarea Registrului judetean de cancer
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
- număr fete vaccinate
- număr doze vaccin administrate
2) Indicatori de rezultat:
- acoperirea vaccinală a cohortei de populaţie feminină eligibilă cu vârsta cuprinsăîntre 12 şi 15, în scopul prevenirii cancerului de col uterin;

3. Programul naţional de sănătate mintală
Obiective:
a) Asigurarea accesibilităţii, continuităţii şi calităţii serviciilor pentru persoanele cu
probleme severe de sănătate mintală;
b) Asigurarea accesibilităţii, continuităţii şi calităţii serviciilor pentru persoanele cu
tulburări legate de consumul de substanţe psihoactive;
c) Prevenirea consumului de droguri şi asigurarea tratamentului specific la persoanele
cu toxicodependenţă;
d) Realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de psihiatrie

Activităţi:
1. Dezvoltarea centrelor de sănătate mintală prevăzute în planul de acţiune pentru sănătatea mintală şi susţinerea activităţii CSM-urilor existente;
2. Realizarea unui sistem informatic de colectare şi prelucrare a datelor privind serviciile de sănătate mintalas
3. Activităţi de terapie ocupaţională în serviciile de sănătate mintală;
4. Activităţi de reabilitare a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi de profilaxie psihiatrică şi psihosocială;
5. Realizarea Registrului Judetean de Psihiatrie

2) Indicatori de rezultat:
- creşterea cu 10% a numărului de pacienţi care accesează serviciile ambulatorii de sănătate mintală comparativ cu anul trecut;
- număr crescut de pacienţi incluşi in programele intraspitaliceşti de reabilitarepsihosociala


    4. Programul naţional de diabet zaharat
Obiective:
a) Depistare precoce a copiilor cu diabet zaharat şi a adulţilor cu diabet zaharat;
b) Prevenţia secundară a diabetului zaharat prin depistarea precoce a complicaţiilor acestuia (inclusiv prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c));
c) Tratamentul medicamentos al pacienţilor cu diabet zaharat tip 1, tip 2, gestaţionalşi alte tipuri specifice de diabet;
d) Automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi (teste);
e) Realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de diabetzaharat.
Activităţi:
1) Efectuarea screening-ului pentru diabetul zaharat la copiii şi adulţii eligibili;
2) Evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) - activitatea se derulează prin furnizorii de servicii medicale paraclinice aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
3) Asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu diabet zaharat tip 1, tip2,
gestaţional şi alte tipuri specifice de diabet: insulină şi antidiabetice orale;
4) Asigurarea accesului la tratamente speciale (pompe de insulină şi materiale consumabile) pentru cazurile stabilite de comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii;
5) Asigurarea prin farmaciile cu circuit deschis a testelor de automonitorizare pentru pacienţii trataţi cu insulină;
6) Informare, educare şi consiliere psihologică a copiilor cu diabet zaharat şi a aparţinătorilor acestora, în primul an de la depistarea afecţiunii
7) Realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de diabet zaharat şi a managementului Programului naţional de diabet zaharat la nivel judeţean şi naţional.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
- număr pompe de insulină şi seturi de consumabile aferente acestora
(achiziţionate conform acordului-cadru încheiat în anul 2008)
- număr seturi de consumabile pentru pompele de insulină
- număr bolnavi trataţi prin perfuzie subcutanată continuă cu insulină
2) Indicatori de eficienţă:
- tratamentul prin perfuzie subcutanată continuă cu insulină la 330 persoane cu diabet.
- informatizarea evidenţelor Centrelor Judeţene de Diabet pe baza unor programe unitare prin
- finalizarea Registrului national de diabet

9. Programul naţional de urgenţă prespitalicească
Obiective:
a) Creşterea calităţii serviciilor medicale de urgenţă prin formarea continuă a personalului din cadrul serviciilor de urgenţă;
b) Creşterea accesului populaţiei la servicii medicale de urgenţă adecvate, indiferent de zona de reşedinţă;
c) Crearea capacităţii de răspuns din punct de vedere medical la situaţii de urgenţă majore (accidente colective, nucleare, biologice, chimice, dezastre naturale) şi organizarea unui sistem eficient de colaborare a unităţilor sanitare implicate în servicii
de urgenţă cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.
Activităţi:
1. formarea continuă a personalului de specialitate din cadrul serviciilor de urgenţă prespitaliceşti;
2. mentenanţă dispecerate;
3. asigurare materiale pentru derularea exercitiilor de pregatire pentru dezastre;
4. tiparirea unui manual de prim ajutor care să fie utilizat în formarea medicală continuă a paramedicilor şi ambulanţierilor;
5. asigurarea medicamentelor şi materialelor sanitare necesare centrelor de permanenţă.
Indicatori de evaluare:
1) Indicatori fizici:
- număr persoane formate în domeniul medicinii de urgenţă
- număr exerciţii dezastre
- număr de dispecerate
- număr cărţi de prim ajutor tipărite
- număr de centre de permanenţă
2) indicatori de rezultat:
- creşterea calităţii asistenţei medicale acordate pacienţilor;
- creşterea accesului populaţiei la servicii de urgenţă;
- creşterea capacităţii de răspuns coordonat la situaţii de urgenţă majoră.
- centre de permanenţă.
 
Link-uri utile
Informare